Hofje van Weltevreden

admin

Aanvang kapwerkzaamheden

Aanvang kapwerkzaamheden Nadat de op 11 maart 2019 verleende omgevingsvergunning voor kapwerkzaamheden onherroepelijk is geworden gaan we aanstaande dinsdag 23 april 2019 met de noodzakelijke kapwerkzaamheden starten. Het verplaatsen van diverse bomen bleek niet haalbaar. Wanneer het mogelijk is de bebouwing naar achteren (noordelijk) te schuiven ontstaat de ruimte om de Ceder te behouden. Totdat …

Aanvang kapwerkzaamheden Lees meer »

Inventariserend archeologisch veldonderzoek

Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Vandaag is gestart met het verkennend (en eventueel karterend) inventariserend veldonderzoek. Het veldonderzoek richt zich op het gehele oppervlak van de geplande nieuwbouw. Het onderzoek komt voort uit de door de afdeling Beheer en Beleid van Archeologie Rotterdam (BOOR) uitgevoerde plantoets. Ten behoeve van de uitvoering van het verkennend (en eventueel karterend) …

Inventariserend archeologisch veldonderzoek Lees meer »

Uitvoeren sonderingen

Uitvoeren sonderingen Vrijdag is gestart met het uitvoeren van de sonderingen. De uitvoering van de werkzaamheden vinden vandaag en morgen plaats op basis van de voor het werk relevante wet- en regelgeving, normeringen, veiligheids-en milieueisen en het Kwaliteits Management Systeem (KMS) van Fugro dat voldoet aan ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, VCA ** 2008/5.1, ISO 14001:2015, …

Uitvoeren sonderingen Lees meer »

Schonen terrein

Schonen terrein Vandaag is gestart met het schonen van het terrein. Het, voor de benodigde nadere grondonderzoeken als voor zowel de sonderingen, noodzakelijk schonen van het terrein zal in twee fasen uitgevoerd worden. In deze eerste fase, welke vergunningsvrij en vandaag gestart is, wordt alle kleinere begroeiing en kleinere bomen gerooid en afgevoerd. Hierbij zullen …

Schonen terrein Lees meer »

Uitnodiging

Uitnodiging De direct omwonenden hebben vandaag bovenstaande uitnodiging, met onderstaande tekst, in hun brievenbus ontvangen. Geachte buurtbewoners, Zoals u wellicht gezien heeft is het perceel grond aan de s’-Gravenweg 208-212 recentelijk verkocht. Graag stellen wij ons, “Hofje van Weltevreden B.V.”, als nieuwe eigenaar aan u voor. Wij gaan hier een nieuw woonzorgconcept ontwikkelen. Op dit …

Uitnodiging Lees meer »

Nader bodemonderzoek

Nader bodemonderzoek Tijdens het aanvullende bodemonderzoek is gebleken dat plaatselijk grotere hoeveelheden puin aanwezig zijn waardoor niet alle benodigde boringen uitgevoerd konden worden. Teneinde een volledig inzicht te kunnen verkrijgen is een graafmachine ingezet om sleuven door de puin-houdende bodem te graven, tevens zijn er extra boringen gedaan en analyses uitgevoerd. Wederom heeft Geofoxx, het …

Nader bodemonderzoek Lees meer »

Bodemonderzoek

Bodemonderzoek Het aanvullend bodemonderzoek is gestart. Geofoxx, het door ons ingeschakelde bureau voor milieu expertise, heeft vandaag de hiervoor benodigde grondmonsters laten nemen. Op basis van deze uitkomsten zal het vervolgplan, voorafgaand aan de verdere inrichting van het bouwterrein, opgesteld worden.

Eerste werkzaamheden op de bouwplaats

Eerste werkzaamheden op de bouwplaats Wij zijn onze activiteiten op de locatie begonnen. De bouwhekken zijn geplaatst en er is een begin gemaakt met de inrichting van het bouwterrein. De benodigde aanvullende bodemonderzoeken zullen de meest opvallende werkzaamheden van de komende weken zijn.