Hofje van Weltevreden

Aanvang kapwerkzaamheden

Nadat de op 11 maart 2019 verleende omgevingsvergunning voor kapwerkzaamheden onherroepelijk is geworden gaan we aanstaande dinsdag 23 april 2019 met de noodzakelijke kapwerkzaamheden starten.

Het verplaatsen van diverse bomen bleek niet haalbaar. Wanneer het mogelijk is de bebouwing naar achteren (noordelijk) te schuiven ontstaat de ruimte om de Ceder te behouden. Totdat hier duidelijkheid over is blijft deze boom staan. De Platanen zullen op de locatie blijven en (ver)bewerkt worden tot meubilair in het project.

Het kapwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd door Tuincentrum Jaarsveld.