Hofje van Weltevreden

Bodemonderzoek

Het aanvullend bodemonderzoek is gestart.

Geofoxx, het door ons ingeschakelde bureau voor milieu expertise, heeft vandaag de hiervoor benodigde grondmonsters laten nemen. Op basis van deze uitkomsten zal het vervolgplan, voorafgaand aan de verdere inrichting van het bouwterrein, opgesteld worden.