Hofje van Weltevreden

De herfst is begonnen!

Na het verlenen van de omgevingsvergunning en het verstrijken van de bezwaartermijn zijn wij onmiddellijk begonnen met de voorbereidingen van de bouw. De hiervoor, onder andere, benodigde nadere technische uitwerking(en) zijn na de vakantieperiode direct gestart. Hierbij kwamen, overigens niet onverwacht, enkele uitdagingen om op te lossen aan de orde.

Zoals u uit bovenstaande kunt opmaken is de planning nog niet definitief. De oplevering staat vooralsnog nog wel voor eind volgend jaar op onze kalender.