Hofje van Weltevreden

Terrein gemaaid

Ter voorbereiding op het uitvoeren van de benodigde aanvullende bodemonderzoeken, voor de voorgenomen sanering ten behoeve van de nieuwbouw, is vandaag het terrein gemaaid.