Hofje van Weltevreden

Flora & Fauna onderzoek

De QuickScan Flora en Fauna is deze week afgerond.

Zoals bewoners in de directe omgeving zullen weten is ons perceel redelijk drassig en zit de grondwaterstand circa 60 centimeter onder het maaiveld. Mede hierdoor is de wortelvorming van de op de locatie aanwezige Flora erg “horizontaal” geweest.

Ook de Platanen staan hierdoor vrij los in de grond en de omvang van de kluit is mede door het ontbreken van langere penworteling erg breed. Omdat de Platanen voorts erg dicht bij elkaar staan is in de bladschaduw van beide bomen de ontwikkeling van takken en blad erg achtergebleven. Op den duur zouden hierdoor de bomen een gevaar kunnen vormen door omwaaien. Verplaatsen blijkt gezien de grote en ondiepe wortelkluit niet haalbaar.

Na overleg met meerdere deskundigen en het eindoordeel in de QuickScan Flora en Fauna hebben wij een omgevingsvergunning voor kapwerkzaamheden moeten aanvragen teneinde onze voorgenomen ontwikkeling te kunnen realiseren.

Met betrekking tot het verplaatsen van diversen bomen zijn wij ondanks bovenstaande nog steeds in bespreking met diverse partijen. De mogelijkheden worden verder onderzocht maar mogelijk ook nog eens beperkt door de huidige kwaliteit van de grond waar deze bomen zich in bevinden. Het is namelijk niet toegestaan bomen vanuit verontreinigde grond te verplanten naar een andere locatie.