Hofje van Weltevreden

Geen nieuws, goed nieuws!

Dat zou u kunnen denken, maar bij het Hofje van Weltevreden is dat helaas niet het geval!

Geen nieuws is voor nu even slecht nieuws. Zoals u kunt zien hebben wij de afgelopen maanden geen zichtbare vorderingen kunnen maken. De aankomende vakantieperiode haalt de vaart er ook nog enigszins uit.

Om toch vaart erin te houden (en om niet nog meer onnodige vertraging op te lopen) is de bouwvergunning inmiddels aangevraagd. Dit ondanks dat de besprekingen met overheden en andere betrokken partijen nog volop gaande zijn.

Na de zomervakantie (ongeveer half september) zullen er twee informatiebijeenkomsten, met een uitvoerige toelichting van de plannen, georganiseerd worden.

Nieuwsgierig en niet kunnen wachten, dan kunt u middels contact met ons een afspraak maken op locatie.

We hopen de voorbereidingen eind september af te ronden en half oktober te kunnen starten met de uitvoering.