Hofje van Weltevreden

Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek

Vandaag is gestart met het verkennend (en eventueel karterend) inventariserend veldonderzoek.

Het veldonderzoek richt zich op het gehele oppervlak van de geplande nieuwbouw. Het onderzoek komt voort uit de door de afdeling Beheer en Beleid van Archeologie Rotterdam (BOOR) uitgevoerde plantoets. Ten behoeve van de uitvoering van het verkennend (en eventueel karterend) inventariserend veldonderzoek is door deze afdeling een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Het veldonderzoek volgt de in dit PvE geformuleerde onderzoeksopzet voor ons plangebied.

Het onderzoek zal worden uitgevoerd door de Gemeente Rotterdam, afdeling Archeologie Rotterdam (BOOR).