Hofje van Weltevreden

Nader bodemonderzoek

Tijdens het aanvullende bodemonderzoek is gebleken dat plaatselijk grotere hoeveelheden puin aanwezig zijn waardoor niet alle benodigde boringen uitgevoerd konden worden. Teneinde een volledig inzicht te kunnen verkrijgen is een graafmachine ingezet om sleuven door de puin-houdende bodem te graven, tevens zijn er extra boringen gedaan en analyses uitgevoerd.

Wederom heeft Geofoxx, het door ons ingeschakelde bureau voor milieu expertise, deze werkzaamheden uitgevoerd.