Hofje van Weltevreden

Meten is weten

Vandaag zijn de actuele maaiveldhoogten ingemeten en veldwerkzaamheden uitgevoerd.

Veldwerkzaamheden, benodigd voor het aanvullende bodemonderzoek, bestaande uit circa 35 boringen, zijn uitgevoerd conform de richtlijnen en kwaliteitseisen (BRL SIKB 2000 en Protocol 2001).

Hierna zal het laboratoriumonderzoek worden uitgevoerd conform het AS3000 kwaliteitssysteem door een onafhankelijk, door de Raad voor Accreditatie erkend, laboratorium.

De resultaten van het veldonderzoek en de interpretatie van de laboratoriumanalyses zullen worden getoetst aan de relevante kaders (Regeling en Besluit bodemkwaliteit, Circulaire bodemsanering, Tijdelijk handelingskader PFAS).