Hofje van Weltevreden

admin

Herfst

De herfst is begonnen! Na het verlenen van de omgevingsvergunning en het verstrijken van de bezwaartermijn zijn wij onmiddellijk begonnen met de voorbereidingen van de bouw. De hiervoor, onder andere, benodigde nadere technische uitwerking(en) zijn na de vakantieperiode direct gestart. Hierbij kwamen, overigens niet onverwacht, enkele uitdagingen om op te lossen aan de orde. Zoals …

Herfst Lees verder »

Voortgang

Voortgang De direct omwonenden hebben vandaag bovenstaande flyer, met onderstaande tekst, in hun brievenbus ontvangen. Geachte buurtbewoners, Na ruim een jaar vertraging hopen wij in het najaar met de bouwwerkzaamheden van het Hofje van Weltevreden te kunnen beginnen. Hieraan voorafgaand zullen wij in augustus/september beginnen met het bouwrijp maken van het terrein waarvan de benodigde …

Voortgang Lees verder »

Goed nieuws

Goed nieuws De omgevingsvergunning is verleend. Direct nadat de resultaten van de laatste bodemonderzoeken bekend zal het saneringsplan opgesteld worden. Na overeenstemming hierover met de bevoegde instantie zullen wij naar verwachting in augustus/september beginnen met het bouwrijp maken van het terrein waarvan de sanering een onderdeel is. Wanneer de planning definitief is zullen wij deze …

Goed nieuws Lees verder »

Meten is weten

Meten is weten Vandaag zijn de actuele maaiveldhoogten ingemeten en veldwerkzaamheden uitgevoerd. Veldwerkzaamheden, benodigd voor het aanvullende bodemonderzoek, bestaande uit circa 35 boringen, zijn uitgevoerd conform de richtlijnen en kwaliteitseisen (BRL SIKB 2000 en Protocol 2001). Hierna zal het laboratoriumonderzoek worden uitgevoerd conform het AS3000 kwaliteitssysteem door een onafhankelijk, door de Raad voor Accreditatie erkend, …

Meten is weten Lees verder »

Corona Virus

Corona Virus Het Corona-virus treft ons allemaal. Wij hopen dat het goed met u gaat en zoveel mogelijk thuisblijft om de spreiding van het Corona-virus (COVID-19) te voorkomen. Achter de schermen zoeken geneesmiddelenbedrijven intensief naar een geschikt vaccin of geneesmiddel. Dit doen zij met elkaar én met toegewijde wetenschappers in zowel binnen- en buitenland. Het …

Corona Virus Lees verder »

Aanvang kapwerkzaamheden

Aanvang kapwerkzaamheden Nadat de op 11 maart 2019 verleende omgevingsvergunning voor kapwerkzaamheden onherroepelijk is geworden gaan we aanstaande dinsdag 23 april 2019 met de noodzakelijke kapwerkzaamheden starten. Het verplaatsen van diverse bomen bleek niet haalbaar. Wanneer het mogelijk is de bebouwing naar achteren (noordelijk) te schuiven ontstaat de ruimte om de Ceder te behouden. Totdat …

Aanvang kapwerkzaamheden Lees verder »

Inventariserend archeologisch veldonderzoek

Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Vandaag is gestart met het verkennend (en eventueel karterend) inventariserend veldonderzoek. Het veldonderzoek richt zich op het gehele oppervlak van de geplande nieuwbouw. Het onderzoek komt voort uit de door de afdeling Beheer en Beleid van Archeologie Rotterdam (BOOR) uitgevoerde plantoets. Ten behoeve van de uitvoering van het verkennend (en eventueel karterend) …

Inventariserend archeologisch veldonderzoek Lees verder »

Uitvoeren sonderingen

Uitvoeren sonderingen Vrijdag is gestart met het uitvoeren van de sonderingen. De uitvoering van de werkzaamheden vinden vandaag en morgen plaats op basis van de voor het werk relevante wet- en regelgeving, normeringen, veiligheids-en milieueisen en het Kwaliteits Management Systeem (KMS) van Fugro dat voldoet aan ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, VCA ** 2008/5.1, ISO 14001:2015, …

Uitvoeren sonderingen Lees verder »